Lafaz allah pada lumpur


Sungguh ajaib sekali ...
didalam lumpur ini terdapat tulisan .....
tuhan memang maha besar


[Image: Tulisan%20ALLAH%20diatas%20genangan%20air.jpg]

[Image: Tulisan%20ALLAH%20diatas%20genangan%20air2.jpg]

[Image: Tulisan%20ALLAH%20diatas%20genangan%20air4.jpg]

Artikel Terkait: